อุณหภูมิสูงสุดรายวัน

 

คำอธิบาย

อุณหภูมิสูงสุด (Maximum Temperature) หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ปรากฏขึ้นในระหว่าง   ระยะเวลาที่กำหนดให้  หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส
แถวบน(ซ้าย) อุณหูมิสูงสุดรายวัน
แถวบน(ขวาหรือภาพถัดไป  อุณหภูมิสูงสุดรายวันที่แตกต่างไปจากเมื่อวันวาน
แถวล่าง(ซ้าย) หรือภาพถัดไป อุณหภูมิสูงสุดรายวันที่แตกต่างไปจากค่าปกติ
      ค่าปกติ หมายถึงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดรายวันในคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2514-2543
แถวล่าง(ขวา) หรือภาพถัดไป  อุณหภูมิสูงสุดรายวันที่แตกต่างไปจากปีที่แล้ว  

หมายเหตุ ถ้าต้องการดูแผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดรายวันของวันที่ผ่านมาให้พิมพ์ตัวเลข  วัน (2หลัก) เดือน (2หลัก)  ปี (2หลักสุดท้ายของปี ค.ศ.) ในช่อง DATE ที่แถบขาวแล้วกดแถบ  Show Map หน้าจอคอมพิเตอร์ของท่านจะแสดงแผนที่อุณหภูมิสูงสุดรายวันในวันที่ท่านต้องการ ทั้ง 4 ภาพ  และถ้าท่านกดแถบ Show Map ไปเรื่อย ๆ ภาพหน้าจอจะแสดงแผนที่วันถัด ๆ มาจนถึงวันนี้