ปริมาณฝนรวมตั้งแต่ 1 มกราคม

 

คำอธิบาย

ปริมาณฝนสะสมรายวันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จนถึงวันที่เราต้องการทราบปริมาณฝนรวม

แถวบน(ซ้าย)   แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่เราต้องการทราบปริมาณฝนรวมถึงวันนั้น

แถวบน(ขวา)  หรือภาพถัดไป แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่เราต้องการทราบปริมาณฝนรวมถึงวันนั้นที่แตกต่างไปจากค่าปกติ

ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนสะสมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในคาบ 30 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2514-2543


แถวล่าง(ซ้าย)  หรือภาพถัดไป แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงวันที่เราต้องการทราบปริมาณฝนรวมถึงวันนั้น

เกณฑ์การตรวจวัดฝนมีดังนี้

ฝนวัดจำนวนไม่ได้ (Trace)        มีปริมาณฝนไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร
ฝนเล็กน้อย (Slight rain)          มีปริมาณฝนตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตร 10.0 มิลลิเมตร
ฝนปานกลาง (Moderate rain)   มีปริมาณฝนตั้งแต่ 10.1 มิลลิเมตร 35.0 มิลลิเมตร
ฝนหนัก (Heavy rain)              มีปริมาณฝนตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร 90.0 มิลลิเมตร
ฝนหนักมาก (Very heavy rain)  มีปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป